Project management

Project management

Medzi naše služby zaraďujeme aj projektový manažment u projektov, ktoré priamo súvisia s našimi zákazkami. Tieto služby sa využívajú najmä pri projektoch a objektoch ako sú hotely, veľké rodinné domy, predajne a iné spoločenské, či verejné objekty.

Každú zákazku manažujeme od úplne prvého kontaktu až do poslednej aktivity zákazky, po jej konečné odovzdanie. Pokiaľ sa jedná o zákazku, ktorej objem je príliš rozsiahly pre zvládnutie jednou poverenou osobou a sú kladené vysoké nároky na kvalitatívne odvedenie prác a služieb, servis projektového manažmentu Vám radi poskytneme. Tieto služby poskytujeme okrem našich profesií, aj pre ostatné profesie a položky súvisiace s daným projektom.